SDK Vanliga frågor

DYMO har ett Apple-skript baserat på SDK för Mac OS. DYMO SDK för Linux har CUPS-drivrutiner och flera exempel på kommandoradskript. Du kan ladda ner MacOS SDK här. Du kan ladda ner Linux SDK och CUPS-drivrutiner här.

Ja. Vi har lagt till .NET-exempel i den senaste SDK-versionen. Exempel ges i C#, VB, ASP.NET och C++. Exemplen ger också exempel på hur man kontrollerar val av rullar när du använder LabelWriter Twin Turbo-skrivaren samt utskrift till tejpdelen av LabelWriter Duo-skrivaren.

Detta händer när du inte ställer in etikettstorleken korrekt i din programvara. DYMO SDK innehåller ett exempel på VB-program (med titeln ?Papper Size?) som använder Windows API för att ställa in ett pappersformat i en skrivardrivrutin.

Det finns inga Java-exempel eftersom det kräver programvara från tredje part som du måste skaffa licens för, ladda ner och konfigurera med din Java-utvecklingsomgivning.

Ja. För Internet Explorer har vi inkluderat Java Script- och VBScript-exempel i den senaste versionen av SDK. För Firefox har vi introducerat tre XPCOM-objekt: nsIDymoAddin, nsIDymoLabels och nsIDymoTape. Dessa objekt tillhandahåller samma funktionalitet som IDymoAddin-, IDymoLabels- och IDymoTape-gränssnitten (en del av COM-gränssnittet på hög nivå). Du kan använda dessa XPCOM-objekt från Java Script för att skriva ut etiketter från en webbsida som laddas i Firefox-webbläsaren. XPCOM-exemplet illustrerar denna process.

Det beror på vilket programmeringsspråk du använder. Prova att byta ordningsföljden för dessa två attribut. Till exempel, om ditt program inte fungerar när du först ställer in bildkällan och sedan filnamnet, försök ställa in filnamnet först och sedan bildkällan.

IDymoTape-gränssnittet tillhandahåller en funktion för att skapa etiketter med (D1) tejpkassettdelen på LabelWriter Duo-skrivaren. Se dokumentationen till Software Development Kit (SDK) för mer detaljerad information. Tape SDK-exemplet (skrivet i VB) visar hur du skriver ut till tejpdelen av LabelWriter Duo-skrivaren.

COM-gränssnitten IDymoAddIn3 och IDymoAddIn4 tillhandahåller ytterligare funktioner som stöder utskrift till LabelWriter Twin Turbo. ”Print2()”-gränssnittet i IDYMOAddIn3 används för att styra utdata till en viss rulle (se SDK-dokumentationen för mer information). .NET-exemplen visar dig också hur du skriver ut till en LabelWriter Twin Turbo.

IE-skriptexemplen som kommer med DLS SDK använder SetAddress-funktionen för att skriva ut adressetiketter. För att kunna skriva ut streckkodsetiketter måste du ersätta SetAddress med SetField-funktionen. För att skriva ut streckkoder från en webbsida, öppna DYMO Label Software (DLS) och skapa en ny etikett. Placera ett streckkodsobjekt på etiketten. Ställ in symboliken för streckkodsobjektet. Anteckna referensnamnet för streckkodsobjektet på etiketten. Standardnamnet är: STRECKKOD. Spara etikettmallen.

Ja, det finns det. Du kan ladda ner den från vår utvecklarblogg: Klicka här

Besök i så fall DYMO Developers-bloggen klicka här.

COM-gränssnittet på hög nivå är det enklaste sättet att lägga till kapacitet för etikettutskrifter till din applikation och är en standardmetod du kan använda. Med COM-gränssnittet på hög nivå kan du skriva ut en etikett med bara fem rader kod (se exempelkoden för JavaScript och VBScript för exempel). Om du vill skriva ut etiketter där objektens placering (streckkod, text, grafik och så vidare) är konstant, men deras värden ändras, använd då COM-gränssnittet på hög nivå. COM-gränssnittet på låg nivå är användbart om du behöver göra mer komplexa operationer, som att skapa, flytta och ändra storlek på etikettobjekt dynamiskt i din applikation. Dessa extra funktioner medför större komplexitet. DLL-gränssnittet är det mest komplexa men också det mest kraftfulla gränssnittet. Det är inte nödvändigt för en applikation som skapar grundläggande/enkla etiketter. Men om du planerar att skriva ett program för en egen etikettdesign och utskrift, kan DLL-gränssnittet vara lämpligt. DDE-gränssnittet tillhandahålls för att stödja äldre applikationer som har utvecklats tidigare och som inte ska användas i framtiden. Alla funktioner som tillhandahålls av DDE-gränssnittet stöds av COM-gränssnittet på hög nivå.

Vissa LabelWriter-skrivare som är tillverkade efter 1 april 2014 kan inte installeras ordentligt på en Windows®7 PC via en USB 3.0-port. DYMO har utvecklat en uppdatering som löser problemet på dessa skrivare. Klicka här för att ta reda på om din apparat påverkas och installera uppdateringen. Klicka här