Vågar

Vågar Vanliga frågor

Vågen ska stå på en plan, jämn och stabil yta. Vågplattformen ska vara säkert fäst vid vågens undre del. Vågen kan påverkas av elektriska och RF-störningar (RF = radiofrekvens). Användning nära kraftledningar rekommenderas inte. Användning nära apparater som slås på och av med kraftig ström (brevöppnare, kopiatorer, mikrovågsugnar) rekommenderas inte. Den rekommenderade drifttemperaturen för vågen är rumstemperatur (cirka 20 grader). Låt vågen stå i tre timmar för att anpassa sig till det nya klimatet om vågen förvarats mycket varmare eller kallare. Om vågen ska användas i miljöer över eller under rumstemperatur, rekommenderas att vågen omkalibreras i den miljön efter en tre timmars inställningsperiod.

Överbelastning kan ha olika betydelser, men alla har med en för hög vikt att göra. Det kan betyda att vikten som placeras på vågen överstiger dess kapacitet, som att lägga 7 kg på en 5 kg-våg. På en portoberäkningsvåg kan det betyda att du försöker utföra en funktion som inte kan utföras med den vikt som är registrerad på vågen, till exempel att försöka skicka ett brev på 2,2 kg med en tjänst som är begränsad till brev på max. 0,5 kg. Symboler för överbelastning inkluderar OVLD och OOOO.

Det enda säkra sättet att kontrollera om din våg väger korrekt är att placera en känd vikt på vågen. Exempel på en ”känd vikt” kan vara en vikt i en precisionsviktuppsättning eller en vikt som används för att träna.

Minimivikten som kan avläsas på en S100 och S250 är 0,54 kg. Minimivikten som kan avläsas på en S400 är 1,1 kg.

Placera vågen på en plan och jämn yta. Slå på vågen genom att ansluta den till USB-porten på din dator. Datorn ska vara påslagen. Tryck och håll ner Tare-knappen i två sekunder. Efter två sekunder visas CAL kort på skärmen, följt av 0.0. Tryck på Tare-knappen. Skärmen visar nu 5.0.0. Placera en kalibrerad 5 punds vikt (2,2 kg) på vågen. Tryck en gång till på Tare-knappen. Skärmen visar kort Cal, följt av Pass. Ta bort vikten från vågen och koppla ur USB-kabeln.

Vanliga paketvågar väger bara föremål, de beräknar inte porto eller fraktkostnader. USPS, UPS, Fedex och DHL har dock priskalkylatorer på sin webbplats. Du kan beräkna kostnaden för att frakta ditt paket med detta verktyg.

På grund av implementeringen av en ny portoberäkningsstruktur av USPS från maj 2008, stöds expressporto inte längre på DYMO-vågar. När du väljer alternativet Expresspostpriser kommer vågen att visa 0.00.

DYMO 5 lb (2,2 kg) USB-vågen drivs direkt från datorn via USB-porten. Om vågen inte används tillsammans med en dator kan den även drivas av ett 9 V alkaliskt batteri.

Du kan inte dela användning av din DYMO 5lb USB-våg med andra användare i ett nätverk som med en skrivare eller en skanner. Men eftersom DYMO 5lb USB-vågen inte kräver några särskilda drivrutiner kan du enkelt ansluta den till vilken dator som helst.

Vi rekommenderar inte att inte sänka ner våra vågar i någon typ av vätska. Du kan rengöra brickan på vågen med ett milt rengöringsmedel.

En lastcell är en mekanism i vågen som böjs något när en vikt läggs på brickan. En mikrodator i vågen mäter böjningsgraden och översätter den till en vikt som visas på displayen.