LetraTag

LetraTag

Slå av enheten. Öppna kassettluckan på din LetraTag etikettmaskin. Ta ur tejpkassetten. Fukta en bomullspinne eller rengöringsverktyget (om sådant finns) med en ren alkoholbaserad lösning, såsom isopropyl eller tvättsprit och torka försiktigt och noggrant av skrivhuvudet. Låt lösningen torka i fem minuter innan du slår på enheten igen. Du kan också se en video om hur man gör här: Klicka här

Slå på din LetraTag. Tryck på inställningsknappen. Använd uppåt- och nedåtpilarna på navigeringsknappen ( navigeringsknappen är den runda knappen med fyra pilar), välj språk och tryck på OK. Använd uppåt- eller nedåtpilarna på navigeringsknappen för att gå till önskat språk och tryck på OK.

Slå på din LetraTag. Tryck på infogaknappen. Använd navigeringsknappen ( navigeringsknappen är den runda knappen med fyra pilar) för att välja symboler. Tryck på OK. Använd navigeringsknappen för att välja en symbol. Tryck på OK. Mata in ytterligare text eller symboler efter behov. När du är klar trycker du på utskriftsknappen för att skriva ut etiketten.

Slå på din LetraTag. Tryck på inställningar. Använd uppåt- och nedåtpilarna på navigeringsknappen ( navigeringsknappen är den runda knappen med fyra pilar), välj Datum och tryck på OK. Använd vänster- eller högerpilarna på navigeringsknappen för att flytta markören till de olika inställningarna (månad, dag och år) och använd uppåt- eller nedåtpilen för att öka eller minska värdet. Tryck på OK, standardtiden visas. Använd vänster- eller högerpilarna på navigeringsknappen för att flytta markören till de olika inställningarna (timmar och minuter) och använd uppåt- eller nedåtpilen för att öka eller minska värdet. När du är klar, tryck på OK.

LetraTag etikettmaskiner har en numlock-funktion. Num Lock är som standard inaktiverat. När Num Lock slås på, visas detta överst till höger på skärmen och siffrorna 1 –0 visas när du trycker på motsvarande bokstavsknappar. För att gå ur numlock-läget trycker du på den blå Numlock-knappen på knappsatsen. Numlock-indikatorn släcks på skärmen.

Slå på din LetraTag. Mata in texten som ska visas på den första raden. Tryck på infogaknappen. Använd navigeringsknappen ( navigeringsknappen är den runda knappen med fyra pilar) för att flytta till nästa rad. Tryck på OK. En flerradssymbol infogas i slutet av den första raden men kommer inte att synas i utskriften på etiketten. Mata in texten som ska visas på den andra raden. När du är klar trycker du på utskriftsknappen för att skriva ut etiketten.