LabelManager - D1

LabelManager-D1

Byt ut batterierna mot nya batterier, byt ur tejpkassetten mot en ny eller rengör transportrullen och utskriftshuvudet med en bomullspinne doppad i en ren alkoholbaserad lösning (t.ex. isopropyl eller rengöringssprit). Damm, smuts och klister kan ansamlas på gummitransportören och skrivhuvudet på insidan av kassettfacket och ha en negativ inverkan på utskriftskvaliteten. Om problemet kvarstår, kontakta DYMO Teknisk support.

Det kan bero på att färgbandet hänger löst i tejpkassetten. Ta ut tejpkassetten ur etikettskrivaren och kontrollera att färgbandet sitter stramt. Om färgbandet sitter löst, dra åt det genom att skruva den svarta spolen i kassetten medurs tills bandet sitter stramt mot etikettejpen. Färgbandet i tejpkassetten kan också vara trasigt eller gått av. I sådana fall måste du byta ut tejpkassetten.

En tom LabelManager 420P kräver en laddningstid på högst sex timmar för att laddas helt. Batteriet är fulladdat när en spänningsnivå på 8,4 V uppnåtts. När denna spänning uppnås anger batteriindikatorn detta med ett helt streck.

Långsam bläddring i en etikettmapp är en indikation på att det finns för många etiketter lagrade i en enskild mapp. Skapa en ny mapp i din LabelManager 500TS och se till att inte lagra fler än 500 etiketter i varje.

En etikettmapp kan innehålla högst 500 etiketter. För att ladda ner fler etikettfiler skapar du en ny mapp, och laddar ner ytterligare etikettfiler till den.

Öppna LabelManager 500TS uppdateringsprogram. Anslut din LabelManager 500TS till en USB-kabel. Välj uppdateringsknappen på din LabelManager 500TS uppdaterare. När uppdateringen är slutförd håller du strömbrytaren på LabelManager 500TS intryckt i fem sekunder för att stänga av strömmen helt och slå på igen för att skriva ut etiketter.

På en etikett skriver du: *#0000# (Kontrollera att verktygsfältet är minimerat). Tryck på Enter.

För att din LabelManager ska kännas igen av din dator måste du installera den senaste versionen av DYMO-programvaran. Installera DYMO-programvaran innan du ansluter din LabelManager till datorn.

För att tömma texten på skärmen på din LabelManager 160, tryck och håll ner bakåtknappen och texten raderas direkt.