Rhino

Rhino

Rhino-etiketter har en delad baksida som är enkel att dra av. Leta upp delningen bak på tejpen. Knip försiktigt i tejpen. Tejpen delar sig. Dra försiktigt av baksidan på tejpen.

Följande information gäller ENDAST DYMO etikettskrivare som använder direkt termisk utskriftsteknik. För närvarande omfattar detta alla LabelWriter-skrivare, LabelManager-, LetraTag- och Rhino-seriens etikettmaskiner. När de förvaras på rätt sätt har DYMO-etiketter en hållbarhet på flera år. När de används i en kontorsmiljö kommer tryckta etiketter att förbli läsbara i över ett år. Följande förhållanden kan göra att etiketter mörknar eller att texten bleknar: exponering för direkt solljus eller fluorescerande ljus under en längre tid, exponering för höga temperaturer under en längre tid, kontakt med PVC-film eller vinylhaltiga mjukgörare.

Tyvärr går det inte. Nya Rhino 6000+ arbetar med Dymo Id-programvaran och använder ett annat filformat. Vänligen använd Rhino-snabbfunktionen i Dymo ID för att skapa och spara eller överföra etiketter till Rhino 6000+.