LabelManager - D1

LabelManager-D1

Det kan bero på att färgbandet hänger löst i tejpkassetten. Ta ut tejpkassetten ur etikettskrivaren och kontrollera färgbandet. Om färgbandet sitter löst, dra åt det genom att skruva den svarta spolen i kassetten medurs tills bandet sitter stramt mot etikettejpen. Färgbandet i tejpkassetten kan också vara trasigt eller gått av. Byt ut tejpkassetten om detta är fallet.

D1-etiketter har en delad baksida som är enkel att skala av. Leta upp delningen bak på tejpen. Knip försiktigt i tejpen. Tejpen delar sig. Dra försiktigt av baksidan på tejpen.

Sätt försiktigt i eller ta bort kassetten ur skrivaren. Att abrupt sätta i eller ta ur kassetten kan få baksidan att gå sönder/skadas på en komponent på skrivarens insida. Det är möjligt att kassetten inte satts i ordentligt i skrivaren vilket kan orsaka onödigt tryck på baksidan så att kniven inte kan kapa av tejpen ordentligt. Tryck på kassetten ORDENTLIGT för att säkerställa korrekt installation.

Följande information gäller ENDAST DYMO etikettskrivare som använder direkt termisk utskriftsteknik. För närvarande omfattar detta alla LabelWriter-skrivare, LabelManager-, LetraTag- och Rhino-seriens etikettmaskiner. När de förvaras på rätt sätt har DYMO-etiketter en hållbarhet på flera år. När de används i en kontorsmiljö kommer tryckta etiketter att förbli läsbara i över ett år. Följande förhållanden kan göra att etiketter mörknar eller att texten bleknar: exponering för direkt solljus eller fluorescerande ljus under en längre tid, exponering för höga temperaturer under en längre tid, kontakt med PVC-film eller vinylhaltiga mjukgörare.